Veilig betalen via

Reisdocumenten Egypte

Nederlandse Nationaliteit

Paspoort: iedereen heeft een eigen paspoort nodig om naar Egypte te mogen afreizen (dus ook kinderen en baby's). Het paspoort moet minimaal 6 maanden geldig bij terugkomst (zowel voor toeristen als zakenreizigers).

Visum: iedereen heeft een visum nodig om naar Egypte te mogen afreizen. Dit verzorgen wij voor u als u uw reis via Egypte.nl boekt.

Meer visum- en paspoortinformatie kunt u krijgen bij de Egyptische ambassade in Den Haag:

Ambassade van Egypte
Badhuisweg 92
2587 CL Den Haag
Tel +31 (0)70 - 3542000

Bekijk hier ons aanbod rondreizen of strandvakanties.

Belgische Nationaliteit

Elektronische identiteitskaart: deze dient 6 maanden geldig te zijn bij binnenkomst. Daarnaast dient u 2 pasfoto's mee te nemen. Het kartonnen bewijs van identiteit wordt niet meer aanvaard.

Paspoort: indien u met een paspoort reist dient deze minimaal 6 maanden geldig bij binnenkomst. Hier hoeft u geen pasfoto's mee te nemen.

Visum: iedereen heeft een visum nodig om naar Egypte te mogen afreizen. Dit verzorgen wij voor u als u uw reis via Egypte.nl boekt.

Meer visum- en paspoortinformatie kunt u krijgen bij de Egyptische ambassade in Brussel:

Ambassade van Egypte
Woudlaan 101
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 - 6635800

Bekijk hier ons aanbod rondreizen of strandvakanties.

Overige Nationaliteiten

Reizigers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse of Belgische, maar die wel een paspoort uit een EU-lidstaat hebben, kunnen via Egypte.nl een visum aanvragen. Overige nationaliteiten dienen zelf hun visum te regelen. Voor actuele visum- en paspoortinformatie kunt u contact op te nemen met de Egyptische ambassade in Den Haag.

Ambassade van Egypte
Badhuisweg 92
2587 CL Den Haag
Tel +31 (0)70 - 3542000

Bekijk hier ons aanbod rondreizen of strandvakanties.

Belangrijk

Het kan voorkomen dat de paspoort -en visuminformatie op Egypte.nl niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat de door Egypte.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering. Egypte.nl probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden. Egypte.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van, of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. Het is dus te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid om over de juiste reisdocumenten te beschikken. Bent u niet zeker of dit het geval is, informeert u dan tijdig bij de officiële instanties.

Rondreizen inclusief Jordanië

Belangrijk! Voor rondreizen naar Jordanië geldt dat alle reizigers een kopie van het paspoort moeten aanleveren. Dit is nodig voor de grensformaliteiten met Jordanië. U dient het kopie uiterlijk een week voor vertrek per e-mail of per post naar de uitvoerende touroperator te sturen (u vindt de contactgegevens op de factuur).

Paspoort vergeten?

Zolang u een ander identiteitsbewijs bij u heeft kunt u op de grens bij de marechaussee of in de grotere grensplaatsen een nooddocument kopen dat tijdelijk uw paspoort vervangt. Dit nooddocument is echter alleen gedurende uw reis geldig en dient u na uw reis in te leveren bij uw gemeente. Tevens moet u uw Nederlandse Nationaliteit kunnen aantonen (zoals omschreven in de Paspoortwet en de paspoort uitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee). Het kan ook zijn dat uw paspoort wordt gestolen. In zo’n geval doet u natuurlijk meteen aangifte bij de politie waardoor u in aanmerking voor een vervangend nooddocument.

Verlies / diefstal documenten

Mocht u tijdens uw reis één van uw documenten verliezen, dan kunt u het beste dit eerst melden aan de reisleiding ter plaatse en u dient aangifte te doen bij de lokale politie. Vervolgens moet u contact opnemen met de Nederlandse ambassade in Egypte of de Belgische ambassade in Caïro voor informatie en vervanging van uw document. De medewerkers van deze post behartigen de Nederlandse en Belgische belangen in Egypte. De ambassade zorgt ervoor dat U nieuwe documenten ontvangt zodat U terug huiswaarts kan keren.

Internationaal rijbewijs

Bent u van plan om tijdens uw reis zelf in een auto te rijden, dient u te beschikken over een internationaal rijbewijs. Kijkt u voor meer informatie en verkoop op de site van de ANWB. Let op: rijden in Caïro is alleen geschikt voor de zeer geroutineerde bestuurder vanwege de grote drukte en chaos in het verkeer. Buiten de grote steden is het prima te doen al raden wij u wel aan te rijden in een 4WD. Zo komt u op plekken waar u met het publieke transport niet snel komt. Zorgt u ervoor dat u ten alle tijde uw internationale rijbewijs en de autopapieren bij u draagt.

Reisadvies

De website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken actualiseert dagelijks de reisadviezen van Egypte.

Bekijk hier ons aanbod rondreizen of strandvakanties.