Veilig betalen via

Duurzaam toerisme

Egypte.nl voldoet aan de gestelde DTO (Duurzaam Toeristisch Ondernemen) verplichtingen conform de eisen van de stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. De ANVR-DTO verplichting houdt in dat de reisonderneming een DTO-coördinator aanstelt, die succesvol een duurzaam toerismetraining doorloopt, een beleidsverklaring en actieplan opstelt en rapporteert over de groene activiteiten.

Egypte.nl erkent het belang van toerisme voor de economie en de gemeenschap, maar is zich tegelijkertijd bewust van de negatieve impact die het toerisme kan hebben op de natuur, cultuur en de bevolking in Egypte. We streven ernaar om deze negatieve impact te verkleinen en duurzaamheid als aandachtspunt intern op de agenda te zetten, maar ook extern bij klanten en leveranciers, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst nog van onze wereld kunnen genieten.

Intern is één van de Egypte.nl medewerkers aangesteld als milieu coördinator, die duurzaamheid onder de aandacht blijft brengen en ernaar streeft alle duurzame doelen te realiseren. Inmiddels is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie van de vraag naar – en het aanbod van duurzaam toerisme in Egypte. Door middel van een nul meting en dit onderzoek gaan we de huidige duurzame status van de organisatie in kaart brengen en vervolgens een actieplan opstellen om dit in de toekomst steeds verder door te voeren en te stimuleren bij onze organisatie zelf, de leveranciers en uiteraard de klant.

Binnen de organisatie houden we momenteel met een aantal dingen rekening; het personeel komt met het openbaar vervoer of de fiets, afval wordt gescheiden en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spaarlampen. De meeste zaken, zoals bijvoorbeeld de reisbescheiden worden allemaal per email verstuurd, wat een hoop papierverbruik bespaart. Het papier dat nu wordt gebruikt kent het FSC keurmerk, wat inhoudt dat het papier uit verantwoord beheerde bossen afkomstig is.

Extern hangt de duurzaamheid van Egypte.nl direct samen met het duurzaamheid niveau van onze leveranciers. Als duurzaam gerichte reisorganisatie zijn we daarom kritisch over met wie we samenwerken. Bij de selectie van nieuwe hotels wordt bij de touroperating partner de voorkeur gegeven aan duurzame toeleveranciers. Ook wordt er ter plaatse veel gebruik gemaakt van lokale reisleiders en gidsen, waardoor zij meer betrokken worden bij het toerisme en hier ook een graantje van meepikken.

Ook kijken wij wat het effect is van het bezoek van reizigers aan plekken die wij in onze reizen opnemen. Door middel van gedegen informatie over duurzaamheid en duurzame gedragsalternatieven willen wij u als klant in staat stellen om een verantwoorde keuze te maken. Er zijn bijvoorbeeld concrete plannen om bij de reisbescheiden informatie over cultuur- en natuurbehoud toe te voegen. Hoe duikers bijvoorbeeld het beste kunnen duiken om het vele koraal dat Egypte kent niet te beschadigen.

Egypte.nl is zich er uiteraard van bewust dat de vluchten naar Egypte een negatieve impact hebben op het milieu en niet bijdragen aan duurzaam reizen naar Egypte. Een mogelijkheid om zelf de CO2 uitstoot van je vlucht te compenseren wordt geboden door de organisatie Green Seat. Voor een retourvlucht naar Cairo bijvoorbeeld, kunt u al voor €17,- de totale uitstoot compenseren. Dit bedrag gaat naar klimaatcompensatie projecten, zoals windmolenparken, zonnepanelen, maar ook duurzame bosprojecten. Voor meer informatie zie: www.greenseat.nl